bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Informatieavond herontwikkeling Horne Quartier en De Lichtenberg

5 januari 2020

De gemeente Weert en Novaform nodigen omwonenden en andere geïnteresseerde van het Horne Quartier (voormalige kazerneterrein) en De Lichtenberg uit voor een algemene informatieavond op maandagavond 13 januari. Op maandag 27 januari is er een tweede bijeenkomst in de vorm van workshops waarin samen met omwonenden wordt nagedacht over de mogelijke invulling van het terrein.

Voortraject
Er wordt gestart met een onderzoek naar een passende herontwikkeling voor het voormalige kazerneterrein. De eigenaar van het terrein, Horne Quartier, heeft daarvoor Novaform Vastgoedontwikkelaars uit Eindhoven in de arm genomen. Zij hebben de gemeente gevraagd om mee te denken. Hierover is op 25 september 2019 een bericht in de media verschenen. Daarnaast heeft de gemeenteraad er in haar vergadering op 13 november 2019 over gesproken. 

Start herontwikkeling
De gemeente heeft de ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein benoemd en een aantal thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn educatie, vrije tijd, sport (en recreatie), cultuur, zorg en wonen. Maar misschien zijn er meer mogelijkheden.

Informatieavond 13 januari 
Op maandag 13 januari 2020 van 19.30 uur is er in de raadszaal van het stadhuis een informatieavond over de herontwikkeling van dit gebied. Tijdens deze avond informeren de gemeente en Novaform de omwonenden en andere geïnteresseerde over de huidige stand van zaken en de wijze waarop zij de omwonenden willen betrekken bij het maken van een visie voor dit gebied.

Verzamelen ideeën 27 januari
Het verzamelen van ideeën vindt plaats op maandagavond 27 januari 2020 om 19.30 uur samen met Novaform Vastgoedontwikkelaars en enkele collega’s van de gemeente Weert. We nodigen u van harte uit na te denken over de mogelijke invulling van het voormalige kazerneterrein en deze met ons te delen. Daarnaast willen we deze avond komen tot een inspiratiegroep van enkele bewoners die samen met ons invulling geven aan het vervolgproces. Aanmelden kan via gemeente Weert.

Klik hier voor meer informatie
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe