bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

‘Nieuw hoofdstuk' voor oud-kazerneterrein en landgoed in Weert

25 september 2019

De gemeente Weert en Novaform gaan samenwerken in de planvorming voor de toekomstige inrichting van de voormalige Van Horne kazerne en het Landgoed De Lichtenberg. Het doel is om te komen tot een langdurige herbestemming van deze terreinen.

Het terrein van de voormalige kazerne is sinds maart 2016 eigendom van Stichting Horne Quartier Weert (HQ Weert). Op dit ogenblik is een groot deel van het terrein verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 1000 asielzoekers. De gebruikersovereenkomst met het COA loopt af in september 2020. Er is dus een nieuwe bestemming nodig om het terrein in te vullen na 2020. HQ Weert is ook eigenaar van Landgoed De Lichtenberg. Het is de bedoeling om het openluchttheater weer in gebruik te nemen en beide gebieden met elkaar te verbinden. HQ Weert heeft Novaform Vastgoedontwikkelaars te Eindhoven opdracht gegeven om een visie te ontwikkelen voor dit gebied en dit toegankelijk te maken voor publiek. Novaform gaat daarbij samenwerken met de gemeente Weert.

Te ontwikkelen visie

De te ontwikkelen visie gaat zowel over het voormalige kazerneterrein als De Lichtenberg. In een haalbaarheidsstudie wordt gekeken hoe de gebieden met elkaar verbonden kunnen worden en hoe het terrein een passende (her)bestemming kan krijgen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de rijksmonumentale gebouwen en financiële haalbaarheid. Het doel is om voor 1 juli 2020 een visie ontwikkeld te hebben. Daarna volgt besluitvorming. Vooruitlopend op de besluitvorming voor het totale gebied is het college akkoord gegaan met het principeverzoek een horecagelegenheid te realiseren bij het openluchttheater. Dit versterkt de mogelijkheden voor het gebruik van het nog te restaureren openluchttheater en sluit daarmee aan de gewenste duurzame invulling van dit deel van het gebied.

Wethouder Wendy van Eijk: "De voormalige kazerne en Landgoed De Lichtenberg zijn iconische onderdelen van Weert. Iedereen kent het, maar er zijn maar weinig mensen die er ooit zijn geweest. Nu de kazerne leeg komt kan er een stap worden gemaakt met een herinrichting die past bij Weert en aansluit bij Landgoed De Lichtenberg. Mijn ambitie is om een prachtig stukje ‘nieuw’ Weert te realiseren."


Een pareltje in wording

Paul van den Heuvel (Adjunct-directeur Novaform Eindhoven): "Wij zijn bijzonder content dat HQ Weert ons het vertrouwen heeft gegeven om samen met de gemeente een visie te gaan ontwikkelen voor dit prachtige stukje Weert. Met veel enthousiasme gaan we de mogelijkheden verkennen en werken aan een ‘nieuw hoofdstuk’ voor deze historievolle plek, van gesloten naar toegankelijk. Een pareltje in wording."

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe