bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier ter inzage

1 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari de ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier vastgesteld. Hierin wordt de koers voor de herontwikkeling van dit gebied beschreven. De ontwerp-gebiedsvisie ligt tot en met 13 april 2022 ter inzage.

Stichting Horne Quartier Weert (hierna: HQ Weert) is eigenaar van het voormalige KMS-terrein en De Lichtenberg. De gemeente Weert ziet graag een duurzame herbestemming van het voormalige Van Hornekazerne én Landgoed de Lichtenberg, samen het Horne Kwartier. Sinds 2020 wordt door Stichting HQ Weert en Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor het Horne Kwartier. De herbestemming moet qua programma aansluiten bij 5 thema’s: zorg, educatie, cultuur, sport en vrije tijd en wonen.

Wat is een gebiedsvisie?
Een gebiedsvisie is geen vastomlijnd plan, maar een leidraad die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Op die manier wordt wel een richting gegeven, maar zijn nog niet direct alle oplossingen vastgelegd. Tijdens de herontwikkeling, die meerdere jaren in beslag neemt, vinden waarschijnlijk ook herijkingen plaats.
Het ontwikkelen van een gebied met de omvang van het Horne Kwartier gebeurt in fases en duurt meerdere jaren, waarbij elke fase een afgerond geheel vormt.

Veranderingen ten opzichte van concept ontwerp-visie
Wethouder Wendy van Eijk: "In september 2021 is een eerste concept van de gebiedsvisie inhoudelijk toegelicht aan de gemeenteraad, omwonenden en andere geïnteresseerden. Dit eerste concept is daarna aangescherpt als gevolg van enkele wensen van de gemeenteraad en omwonenden. Dit heeft geleid tot de ontwerp-gebiedsvisie die nu ter inzage ligt."

Ontwerp-gebiedsvisie ter inzage
De ontwerp-gebiedsvisie ligt tot 13 april 2022 analoog ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis en is digitaal beschikbaar via onderstaande link naar de gemeentewebsite. 

Naar de ontwerp-gebiedsvisie

Via de volgende link is de bewonersbrief over de ter inzage legging van de ontwerp-gebiedsvisie te lezen:

Bewonersbrief Horne Kwartier
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe