bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Politie en MediPsy kiezen voor Horne Kwartier

15 december 2021

Vanaf januari 2022 gaan de landelijke politie en MediPsy haar intrek nemen in het Horne Kwartier. De politie start in januari 2022 met het verzorgen van een opleiding om ruim 2.000 agenten te trainen in het gebruik van nieuwe veiligheidsapparatuur. Met de komst van MediPsy, een praktijk voor medische psychologie en psychotherapie, zet het Horne Kwartier in op de vestiging van een zorgcluster.

Naast MediPsy zullen begin 2022 ook andere zorggerelateerde bedrijven, zoals een diëtistenpraktijk, een overgangsconsulente en een bedrijf met een unieke diagnostische technologie voor preventief borstonderzoek, zich vestigen op het terrein. Naast deze bedrijven lopen er nog diverse gesprekken met zorgaanbieders die zich kunnen vestigen in het medisch cluster. De invulling van de gebouwen op het Horne Kwartier gebeurt onder de huidige maatschappelijke bestemming.

"Met het oog op de visie die het gebied krijgt, willen we hier een zorgcluster creëren waar we verschillende zorgpartijen gaan huisvesten. Op die manier wordt er op het terrein ruimte gecreëerd voor een grote diversiteit aan doelgroepen."
- Horne Kwartier

Ontwerp gebiedsvisie
Novaform Vastgoedontwikkelaars heeft voor het voormalige kazerneterrein en landgoed De Lichtenberg een ontwerp gebiedsvisie opgesteld, samen het Horne Kwartier. In de ontwerp gebiedsvisie, die op 2 november 2021 instemming kreeg van het college van B&W, zijn voor de invulling van het terrein en de gebouwen de thema’s zorg, educatie, sport en vrije tijd, cultuur en wonen opgenomen. Op 15 december wordt de ontwerp gebiedsvisie behandeld tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad heeft dan de gelegenheid haar wensen en bedenkingen te geven op de ontwerp gebiedsvisie. Naar verwachting zal de ontwerp gebiedsvisie in het tweede kwartaal van 2022 vastgesteld worden.

 

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe