bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Startschot visie

14 januari 2020

Gemeente Weert en Novaform geven startschot voor nieuwe ontwikkelingen op drukbezochte informatieavond

13 januari 2020 

Omwonenden, wijkraad, stakeholders, gemeenteraadsleden en geïnteresseerden bezochten gisteravond de informatieavond waar wethouder Wendy van Eijk en adjunct-directeur Paul van den Heuvel van Novaform het startschot gaven in verband met de toekomstige ontwikkelingen op het Horne Quartier (voormalige kazerneterrein) en De Lichtenberg.

Wethouder Van Eijk heeft in haar verhaal toegelicht wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en dat de huisvesting van het COA ook een remmend effect heeft gehad op de ontwikkelingen. Novaform ziet het vertrek van het COA als een “vernieuwde” toekomst voor het gebied.

De komende maanden wordt samen met omwonenden, wijkraad en stakeholders een ontwikkelingsvisie opgesteld welke moet gaan leiden tot een duurzame en rendabele exploitatie van het totale gebied. Alleen maatschappelijke activiteiten zullen niet voldoende zijn om te komen tot een duurzame herbestemming. Daarbij wordt wel vastgehouden aan de bestaande maatschappelijke activiteiten met thema’s als zorg, educatie, vrije tijd, sport en cultuur.

Paul van den Heuvel lichtte toe hoe het proces met omwonenden, wijkraad en stakeholders wordt vormgegeven. In twee opvolgende workshops worden informatie en ideeën opgehaald voor de identiteit van het gebied en vinden er ontwerpsessies plaats over diverse onderwerpen zoals het realiseren van een (nieuwe) ruimtelijke-en landschappelijke structuur in het gebied en de beeldtaal van de openbare inrichting en gebouwen. Een terugkoppeling van de workshops vindt plaats op 16 maart 2020, waar dan tevens de concept ontwikkelingsvisie gepresenteerd wordt.

Wil je ook meedenken? Lees er hier meer over
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe