bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Tweede workshop

18 februari 2020

Maandagavond 17 februari heeft de tweede workshop plaatsgevonden. Paul van den Heuvel van Novaform Vastgoedontwikkelaars trapte de avond af en nam de aanwezigen mee in de missie en gebiedsmarketing: “Wij verwezenlijken een toekomstbestendige en haalbare herbestemming, waar maatschappelijke functies als cultuur, sport, zorg en wonen en de natuurlijke omgeving elkaar versterken tot een inclusieve leefomgeving. Van gesloten naar open; van Weert vóór Weert.”

HQ terrein en De Lichtenberg verbinden

Een onderdeel van het verwezenlijken van een toekomstbestendige en haalbare herbestemming, is het aantrekken van de juiste partijen die zich voor het gebied willen inzetten en/of zich willen vestigen. Omdat de doelstelling is om het HQ terrein en De Lichtenberg met elkaar te verbinden en om eenduidig naar de markt te kunnen communiceren is ervoor gekozen om de twee terreinaanduidingen HQ terrein en De Lichtenberg los te laten en te spreken over  “Horne Kwartier”, wat samen met de nieuwe huisstijl – geïnspireerd op de historie van het terrein – moet bijdragen aan de eigenheid en vindbaarheid van de locatie. Tevens werd het eerste concept ontwerp voor het horecapaviljoen bij het openlichttheater getoond.

Presentatie tweede workshop

Concept landschappelijk raamwerk

Vervolgens nam Renzo Veenstra, stedenbouwkundige en landschapsontwerper van bureau RRog, het woord over. Daar waar de vorige workshop in het teken stond van ideeën, dromen, kansen en aandachtspunten, presenteerde Renzo dit maal een vertaling van de eerste avond in de vorm van een concept landschappelijk raamwerk. Het raamwerk, zo vertelde Renzo, is een ruimtelijke interpretatie van de conclusies uit de eerste workshop, gecombineerd met uitgangspunten en wensen afkomstig van de gemeente, grondeigenaar en zijn eigen ervaring als stedenbouwkundige en landschapsontwerper.

Om ontwerpkeuzes toe te lichten, aan te vullen en aan te passen, was er na de presentatie ruimte voor dialoog. Verdeeld over twee sessies werd een zestal onderwerpen besproken welke centraal staan in de visie en het concept landschappelijk raamwerk: ‘inclusieve leefomgeving’, ‘verbonden leefomgeving’, ‘verkeer en parkeren’, ‘stedenbouwkundige volumes’, ‘natuurlijke identiteit’, ‘monumenten en herinneringen’. Ieder onderwerp werd toegelicht aan de hand van een paneel waarop ontwerpkeuzes waren verbeeld met opgehaalde informatie van omwonenden, belanghebbenden en de gemeente.

Al tijdens de toelichting vond het publiek meerdere aanknopingspunten om dieper op het plan in te gaan, met name bij het onderwerp ‘stedenbouwkunde volumes’ ontstond enige commotie. Renzo heeft toegelicht dat dit paneel is opgesteld om inzicht te verschaffen in de maatschappelijke bebouwingsmogelijkheden van het huidige bestemmingsplan en dat hij als ontwerper vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk perspectief heeft onderzocht en inzichtelijk gemaakt hoe je deze bebouwingscapaciteit op verschillende wijze kunt kneden. Het paneel zegt echter nog niets over de uiteindelijke bebouwing van het terrein. Vanuit de doelstelling om open te communiceren, willen we overbrengen dat in de gepresenteerde ontwikkelvelden bebouwing gaat komen, in welke vorm is echter nog niet bekend. In de visiefase is het nog niet mogelijk om een exacte verkaveling te presenteren, mede omdat de toekomstige marktpartijen (bijvoorbeeld gespecialiseerd in zorg) nog niet bekend zijn. Afhankelijk van de vraag en de daarbij behorende eisen krijgt de invulling nog een nadere uitwerking.

Notulen tweede workshop
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe