bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Uitnodiging informatiemoment Horne Kwartier / De Lichtenberg

8 september 2021

Graag informeren wij je over de voortgang van de toekomstige ontwikkeling van het Horne Kwartier (voormalige kazerneterrein) en De Lichtenberg.

Wij nodigen je daarom uit voor een algemeen informatiemoment op maandag 20 september 2021 in de theaterzaal, Kazernelaan 101, via de voormalige hoofdingang om 15.30 uur of 19.30 uur.

Algemeen informatiemoment
Stichting Horne Quartier is de eigenaar van het gehele gebied. Zij heeft Novaform Vastgoedontwikkelaars uit Eindhoven in de arm genomen om een gebiedsvisie te maken. De visie moet invulling geven aan de thema’s en ontwikkelingsmogelijkheden die de gemeente heeft meegegeven als kader voor deze ontwikkeling. De thema’s zijn educatie, sport, cultuur, zorg en wonen.

Begin 2020 zijn alle omwonenden benaderd met de vraag om mee te denken over wat mogelijk is binnen deze thema’s. Er zijn toen veel goede ideeën opgehaald. Met deze ideeën is Novaform aan de slag gegaan. Tijdens het informatiemoment informeren wij je graag over de huidige stand van zaken.

Corona maatregelen
Vanwege het coronavirus is het nog niet mogelijk om iedereen gelijktijdig te ontvangen, omdat we de 1,5m afstand dan niet kunnen garanderen. We bieden daarom 2 momenten aan zodat we de drukte kunnen spreiden. Graag vooraf voor één van deze momenten aanmelden als je interesse hebt. Uiteraard vragen we je om thuis te blijven als je last hebt van corona gerelateerde symptomen.

Aanmelding
Aanmelden voor één van de informatiemomenten kan tot uiterlijk 16 september 2021 bij voorkeur door een e-mail te sturen naar weertwest@weert.nl. Lukt dat niet? Neem dan telefonisch contact op met Birgit Eggelen via 0495-575000. Graag hierbij duidelijk aangeven, voor welk moment je je wilt aanmelden en met hoeveel personen je aanwezig bent.

Gemeente Weert
Novaform Vastgoedontwikkelaars

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe