bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Voortgang visie Horne Kwartier

7 oktober 2020

Het is al enige tijd stil rond de visie van het Horne Kwartier. Voor de zomer stond een inloopavond gepland waarbij de visie gepresenteerd zou worden. Mede door de invloed van corona op de voortgang van het visieproces, kwam de ingeplande inloopavond te vroeg.

De afgelopen tijd is dit proces weer op gang en zijn er gesprekken met de verschillende disciplines van de gemeente en mogelijke toekomstige marktpartijen gevoerd. Gezamenlijk werken we aan een visie die recht doet aan alle facetten van deze herbestemming. De ambitie is hoog en dat vraagt om zorgvuldig werken. Dat is een complex en tijdrovend proces, waar we nog wat meer tijd voor nodig hebben. Onze verwachting is we dat binnen enkele maanden de visie Horne Kwartier aan u kunnen presenteren, voordat deze aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

De wijze waarop de presentatie plaats vindt, is vanzelfsprekend afhankelijk van de maatregelen omtrent corona zoals die op dat moment van kracht zijn. Zodra dit actueel is, wordt u hierover geïnformeerd.

COA
De gebruikersovereenkomst met het COA voor het gebruik van delen van het terrein is medio september jl. afgelopen. De laatste bewoners hebben vorige maand dan ook het asielzoekerscentrum verlaten. Daarmee zijn de monumentale panden beschikbaar gekomen voor de toekomstige herbestemming. Wanneer er meer duidelijkheid is over een mogelijk tijdelijke invulling van de leegstand, dan berichten wij u hierover.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe