bus auto fiets
Menu

Over het Horne Kwartier

De gemeente Weert en Novaform werken samen in de planvorming voor de toekomstige inrichting van de voormalige Van Horne kazerne en het Landgoed De Lichtenberg. Het doel is om te komen tot een langdurige herbestemming van deze terreinen.

Het kazerneterrein, beter bekend als Koninklijke Militaire School, heeft een rijke geschiedenis. Het gebied en de omgeving hebben verschillende karakteristieke ontwikkelingen doorgemaakt. 

Belangrijke gebeurtenissen

Loop door middel van onderstaande tijdlijn door de geschiedenis en toekomstige planning van het Horne Kwartier in Weert (scroll links naar de historie en rechts voor de planning).

Ontwikkeling Weert
1565

Weert ontstond en ontwikkelde zich langs een knooppunt van wegen in het heide- en veengebied.

Horne Kwartier
Agrarisch
Tot eind jaren '80

Tot eind jaren '80 bestond het buitengebied voornamelijk uit agrarische gronden.

Horne Kwartier
Militair
1938-2014

Van 1938 tot 2014 was het voormalige agrarische landschap omgevormd tot een kazerneterrein.

Horne Kwartier
Cultureel
1954-1961

In de periode 1954-1961 werden de gebouwen en buitenruimtes van De Lichtenberg aangelegd.

Horne Kwartier
Landelijk
Vanaf jaren '70

In de jaren '70 werd begonnen met de bouw van de woonbuurten rondom het kazerneterrein.

Horne Kwartier
Sluiting
2013

De Minister van Defensie verhuist de KMS naar Ermelo. In 2013 werd de Van Hornekazerne gesloten.

Horne Kwartier
Leefgemeenschap
2015-2019

Vanaf 2015 zijn de bestaande gebouwen als leefgemeenschap in tijdelijk gebruik.

Horne Kwartier
Startschot visie op 13 januari 2020
2019-2020

Het startschot werd gegeven voor nieuwe ontwikkelingen tijdens een drukbezochte informatieavond.

Horne Kwartier
Wandeling belanghebbenden
17 januari 2020

Op 17 januari 2020 werd een wandeling op het kazerneterrein en De Lichtenberg georganiseerd.

Rondleiding en wandeling
Horne Kwartier
Eerste workshop
27 januari 2020

Er werd enthousiast van start gegaan met het participatietraject tijdens de eerste workshop.

Eerste workshop
Horne Kwartier
Tweede workshop
17 februari 2020

Tijdens deze avond werd teruggeblikt op de 1e workshop en besprak men de ontwerpvisie in groepen.

Tweede workshop
Horne Kwartier
Informatiebijeenkomsten terugblik en vervolg
20 september 2021

Tijdens goed bezochte informatiebijeenkomsten werd teruggeblikt en het vervolg uitgelegd.

Horne Kwartier
Concept ontwerp gebiedsvisie
15 december 2021

Reacties op de concept ontwerp gebiedsvisie werden bij de gemeenteraad opgehaald en verwerkt.

Horne Kwartier
Ontwerp-gebiedsvisie ter inzage
22 februari 2022

De ontwerp-gebiedsvisie is voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Bekijk de ontwerp-gebiedsvisie
Horne Kwartier
Verwerken reacties gebiedsvisie
April 2022

Nadat de ontwerp-gebiedsvisie 6 weken ter inzage heeft gelegen, worden alle reacties verwerkt.

Horne Kwartier
Besluitvorming definitieve gebiedsvisie
2e kwartaal 2022

De besluitvorming over de definitieve gebiedsvisie vindt door de gemeenteraad plaats.

Horne Kwartier

Sinds 2019 werken de gemeente Weert en Novaform samen aan een gebiedsvisie. In het participatietraject zijn buurtbewoners, stakeholders en raadsleden meegenomen in het gebied, bevraagd naar hun reactie op de visie, en middels informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg. 

Hieronder vind je alle informatie over de bijeenkomsten, presentaties en terugkoppelingen, workshops en rondleidingen bij elkaar.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf je hier in!
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe