bus auto fiets
Menu

Op maandag 27 januari 2020 werd enthousiast van gestart gegaan met de eerste workshop. We waren verheugd met het groot aantal inschrijvingen. In totaal hebben 45 personen zich opgegeven om deel te nemen. Die groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, leden van wijkraad Rond de Kazerne, deelnemers met een belang in het gebied en gemeenteraadsleden. Na een woordje van welkom werd een toelichting gegeven over het verloop van de avond. Vanwege het groot aantal deelnemers werd de groep in drieën verdeeld. Elke groep kon aan drie tafels meepraten en meedenken. De onderwerpen van de tafels waren:

  • Ideeën-tafel: aan deze tafel kon er gedroomd worden over mogelijke invullingen van het gebied, in aanvulling op de huidige thema’s; zorg, cultuur, vrije tijd/sport en educatie.
  • Aandachtspunten-tafel: aan deze tafel konden aandachtspunten in de breedste zin van het woord benoemd worden.
  • Stedenbouw & landschaps-tafel: de deelnemers stonden rondom twee tafels, aan de ene tafel konden ze op een overzichtskaart met behulp van een vlaggetje aangeven wat hun favoriete plek is in het gebied, of wat kenmerkend is voor het gebied. Aanvullend konden ideeën gegeven worden over hoe de gebieden, de Van Hornekazerne en de Lichtenberg, met elkaar verbonden kunnen worden. Ook werd er gesproken over wat dat zou betekenen voor de Nelissenhofweg.

Aan de tweede tafel werd een moodboard gemaakt aan de hand van een selectie van inspiratiefoto’s. Daarbij konden direct allerlei ideeën voor de sfeer en de toekomstige uitstraling van het gebied gedeeld worden.

Als afsluiting van de workshop hebben de gespreksleiders van de drie tafels, plenair, een korte samenvatting gegeven. Met alle verkregen informatie gaan wij de komende weken aan de slag met ontwerpen. In de tweede workshop op 17 februari wordt een eerste concept van het ruimtelijk kader (hoe het gebied zich in de toekomst kan gaan ontwikkelen) gepresenteerd.

Zodra de samenvatting is uitgewerkt, wordt deze op de website geplaatst en kan deze ingezien worden. 

Ideeën en aandachtspunten workshop 1

Klik hier

Stedenbouw workshop 1

Klik hier
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe